Розділ III. Вдосконалюємо себе

Заняття 1. Робота з анкетою «Громадянські компетентності»

Цілі заняття:

 • 1) сформувати свою думку про те, які якості є громадянськими;
 • 2) навчитися приймати рішення в групі.

Необхідні ресурси і додаткові матеріали:

 • фліпчарт;
 • роздруківки анкети «Громадянські компетентності» (див. додаток) для кожного учасника.

Хід заняття

I етап. Вступ до теми

Розповідаємо учасникам, що в різних країнах світу важливими для громадянина вважають абсолютно різні якості. Навіть у межах однієї країни думки людей часто принципово розходяться: хтось вважає ту чи іншу якість важливою, а хтось – зовсім не важливою, хтось вважає певну якість потрібною, а хтось вважає ту ж таки якість шкідливою. Роздайте учасникам анкету «Громадянські компетентності» і завдання (див. додаток). Анкету можна також заповнити в електронній формі [1].

II етап. Робота з анкетою

Учасники об’єднуються в групи по 4-5 осіб. Їхнє завдання – добре все обміркувавши, домовитися всередині групи і вибрати з анкети 3 найважливіші і 3 найменш важливі дії.

III етап. Результати анкетування

Ведучий ставить кожній групі запитання:

 • Чи вдалося групі домовитися, дійти до спільної думки? Якщо ні, то окрему думку все одно треба відобразити на фліпчарті.
 • Які якості група вважає найважливішими? (Ведучий виписує номери запропонованих якостей на фліпчарті.)
 • Які якості група вважає найменш важливими? (Ведучий виписує номери запропонованих якостей на фліпчарті.)

Коли якості виписані, ведучий просить пояснити вибір команд. Якщо час обмежений, можна обійтись обговоренням якостей, які викликали найбільші суперечки.

Під час підведення підсумків ведучий просить учасників назвати щось одне, але найважливіше, чому учасники навчились або про що задумались, виконуючи цю вправу.

Джерело
 1. Анкета «Дії громадянина».URL: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflOa1X2uP0GVTqLploKHljuLn-rPEdbQHXHhqsJiCLld066g/viewform (дата посилання: 10.10.2017).
Додаток

Анкета «Громадянські компетентності»

Які якості громадянина, на вашу думку, найважливіші? Будь ласка, індивідуально оцініть їх за семибальною шкалою (1 – найменш важлива дія, 7 – найбільш важлива дія).

 1. Брати участь у голосуванні.
 2. Брати участь в добровольчих організаціях.
 3. Брати участь у політичному житті.
 4. Вибирати товари з політичних, екологічних або моральних міркувань.
 5. Мати незалежну думку.
 6. Прагнути розуміти думку інших людей.
 7. Відстежувати діяльність органів влади.
 8. Бути присяжним у разі отримання повістки.
 9. Завжди підкорятися законам.
 10. Повідомити про злочин, свідком якого Ви стали.
 11. Не ухилятися від податків.
 12. Бути готовим у разі потреби служити в армії.
 13. Підтримувати у своїй країні людей, яким живеться гірше, ніж Вам.
 14. Допомагати людям, яким живеться гірше, ніж Вам.