Заняття 3. Реалізація молодіжних партисипативних проектів із залученням місцевої громади

Цілі заняття:

 • 1) покращити підприємницьку компетенцію учасників та навички вирішення проблем;
 • 2) ознайомити їх з технікою планування проектів, проаналізувати реальну ситуацію і намітити ефективні шляхи вирішення проблем.

Необхідні ресурси і додаткові матеріали:

 • дошка, фліпчарт тощо;
 • бажано показати фотографії якогось із реалізованих раніше проектів (див. додаток2).

Необхідний час: 2 заняття по 45 хвилин, загалом 90 хвилин.

Загальні рекомендації модератору / тренеру

 • Частину заняття 2 можна використовувати як домашнє завдання. Це заощадить 10-15 хвилин аудиторного часу.
 • Рекомендований вік учасників– не менше 14 років. Якщо учасники молодші, аудиторного часу, можливо, знадобиться на 15-25 хвилин більше.

Терміни

Зацікавлені сторони (англ. stakeholders) – всі зацікавлені особи чи організації, які мають вплив на реалізацію проекту або на інтереси яких реалізація проекту може мати негативний чи позитивний вплив.

Підприємництво (англ. entrepreneurship). «Почуття новаторства і підприємництва належить до здатності індивіда перетворювати ідеї в дії. Це почуття охоплює творчість, новаторство і готовність ризикувати, а також здатність планувати і керувати проектами для вирішення завдань. Воно допомагає індивідам не тільки в їхньому повсякденному житті дома і в суспільстві, але й на робочому місці усвідомлювати зміст своєї роботи і бути здатними скористатися можливостями; також це почуття є основою для специфічніших навичок і знань, необхідних тим, хто організовує громадську чи  комерційну діяльність або бере в ній участь. Воно має охоплювати розуміння етичних цінностей і просувати хороше управління» [2].

Проект – існує багато визначень; наприклад:

 • Німеччина, стандарт DIN 69901. Проект— це намір, який значною мірою характеризується неповторністю умов у їхній сукупності, наприклад: постановка мети; тимчасові, фінансові, людські та інші обмеження; розмежування з іншими намірами; специфічна для проекту організація його здійснення;
 • Філ Баґулі. Проект — це послідовність взаємопов'язаних подій, які відбуваються протягом встановленого обмеженого періоду часу і спрямовані на досягнення неповторного, але в той же час визначеного результату.

 

Хід заняття

Частина 1

I етап. Виклик (провокування)

Ознайомте учасників з цілями заняття і схемою «Кістка» (мал. 1). За допомогою схеми поясніть сутність проектів. Наголосіть, що проект – це план, за яким ми збираємося перетворити реальну небажану ситуацію в бажану.

 

+ Що допомагає?

‒ Що перешкоджає?

Малюнок 1. Схема «Кістка».

Запитайте учасників:

 • Чи чули вони що-небудь про молодіжні партисипативні проекти з залученням місцевої громади; чи мають подібний досвід?
 • Наскільки можливою є, на їхню думку, участь у створенні або здійсненні проектів самих бенефіціарів (отримувачів вигоди) і молоді громади? (За потреби наведіть приклади)
 • У чому полягає необхідність таких проектів? (Наголосіть, що громада краще розбирається у власних потребах, а молодь, до того ж, виробляє навики активного громадянства, що принесе більше користі в майбутньому).

Виходячи з відповідей, запитайте, яку конкретну ситуацію учасникам хотілося б змінити у власній спільноті і як вони бачать відповідну бажану ситуацію. (Попередьте, що названі версії не мають стосуватися загальнолюдських або глобальних проблем.) Це може бути несправність спортивного або дитячого майданчика, недбале ставлення населення до довкілля, споживання нездорової їжі, недостатня шумоізоляція сільської дискотеки і т. д. Записуйте названі версії на дошці. Дайте учасникам можливість спробувати використати схему "Кістка" в невеликих групах або за допомогою методу мозкового штурму. Поясніть їм, що бажана ситуація повинна бути реалістичною і досяжною.

Дайте учасникам змогу висловити свою думку щодо того, наскільки важливими для реалізації проектів є підтримка однодумців або вплив на інших. Поясніть, що таке «зацікавлені сторони» (див. додаток 1) і в чому полягає їхнє значення. Скажіть, що навчите їх техніці аналізу зацікавлених сторін. Ця техніка годиться для ефективного планування будь-якої мети та впливу на процеси.

II етап. Конструювання знань

Поділіть учасників на групи і попросіть вибрати одну з проблем, записаних на дошці, або придумати нову, над якою вони хотіли б попрацювати.

Спочатку попросіть їх виділити 3-5 зацікавлених сторін.

Для прикладу наведемо проект з реального життя небагатого села, який реалізували старшокласники. Учні вирішили, що для відпочинку їм важливо мати сквер/майданчик з дитячими гойдалками, яким у вільний час могли б користуватися і дорослі. Це місце служило б як для зустрічей і відпочинку, так і для обговорення важливих сільських питань.

В цьому випадку зацікавленими сторонами є:

 • діти, які живуть у селі,– вони користуватимуться гойдалками і пісочницею;
 • їхні батьки – вони користуватимуться майданчиком, а також зацікавлені ним як місцем відпочинку своїх дітей;
 • місцева влада– вона може прийняти рішення, яке вплине на процес;
 • мешканці села (крім дітей та їхніх батьків)– вони можуть внести певну частку у процес;
 • спонсорські організації/фонди– вони працюють над проблемами громади і молоді.

Після того, як учасники визначаться із зацікавленими сторонами свого питання, попросіть їх для кожної сторони визначити відповідний інтерес або вплив на процес (бали варіюються від 0 до 5, де 5 – найбільший інтерес або вплив). Для прикладу відтворіть табл. 1 на дошці – покажіть, як її заповнювати.

 

Таблиця 1

Аналіз зацікавлених сторін

Зацікавлена сторона

Інтерес

Вплив

Бал

Пояснення

Бал

Пояснення

 Діти

1

Не зовсім усвідомлюють свої інтереси

0

 

 

Батьки

5

 

1

 

 

Місцева влада

1

 

5

Власник території і певною мірою ресурсів

Мешканці села

2

 

3

Можуть долучитися до монтажних та інших робіт, володіють певними ресурсами

Спонсорські організації/фонди

3

Працюють над питаннями громади

4

Можуть виділити частину ресурсів – надати ґрант

 

Потім покажіть, як перенести дані у схему (мал. 2), де горизонтальна вісь позначає інтерес зацікавленої сторони, а вертикальна – її вплив на процес. Зацікавлену сторону слід позначити в точці перетину її інтересу та впливу. Чим більший інтерес і/або вплив, тим віддаленішою буде ця точка від нуля. Зіркою на схемі позначена бажана («ідеальна») позиція з максимальним інтересом та впливом зацікавленої сторони.

Малюнок 2. Розподіл зацікавлених сторін згідно з їхніми інтересами та впливом на процес вирішення проблеми.

Поясніть учасникам, що ці дані в кожній громаді інші і що важлива участь самої громади у визначенні цих даних.

На тому ж прикладі покажіть, як заповнити таблицю 2, і попросіть групи визначити ефективні стратегії для своїх ситуацій. Робити це зручніше за допомогою таблиці (проте можна обійтись і без неї).

 

Таблиця 2

Схема аналізу зацікавлених сторін

Зацікавлена сторона

Ефективна стратегія

 Конкретна діяльність

1

Діти

Вплив на них не буде ефективним, оскільки їхні інтереси і вплив незначні.

2

Батьки

Спираючись на їхній інтерес, збільшити вплив на процес.

Пояснити батькам законні можливості, залучити їх до процесу збору підписів під зверненням до місцевої влади про надання території.

3

Місцева влада

Підвищити її зацікавленість процесом.

Зустріч молоді з місцевою владою, передача заяви про надання території з підписами населення і пояснення, що перед виборами ця допомога піде владі на користь.

4

Мешканці села

Підвищити їхню зацікавленість процесом.

Старшокласники розподіляють між собою адреси, призначають зустрічі з сусідами і бесіди, пояснюють, яку користь принесе всьому селу цей майданчик, переконують їх підписати звернення до місцевої влади про надання території. Також сприяють тому, щоб односельці усвідомили, як вони можуть допомогти всьому селу і які ресурси можуть виділити для спільної справи.

5

Спонсорські організації/фонди

Підвищити їхню зацікавленість процесом.

Старшокласники села (члени клубу громадянської освіти) беруть участь у конкурсі на отримання ґранту.

 

III етап. Рефлексія

Закінчивши роботу, групи демонструють результати. Попросіть решту груп виступити в ролі експертів: доки одні проводять презентацію, інші обдумують їхню ситуацію і порівнюють, наскільки збігаються думки.

Підведіть підсумок заняття і поясніть учасникам, що тепер вони легко зможуть скласти конкретний робочий план, який приведе до результату.

Частина 2

I етап. Виклик (провокування)

Поясніть учасникам, що існують апробовані техніки, які допомагають планувати діяльність або захід ефективно. Ознайомте їх з «5 W» (мал. 3).

 

Малюнок 3. Ефективне планування шляхом «5 W».

(Деякі автори додають шосте запитання – «Як» («How»).)

Поясніть, що стосовно кожного заходу вони мають відповісти на питання «5 W».

II етап. Конструювання знань

Далі заняття можна проводити по-різному.

 • Можна дати планування заходу як домашнє завдання. В такому разі початок наступного заняття треба відвести на те, щоб учасники в тих же групах обмінялися ідеями та погодили конкретний робочий план.
 • Учасники в групах продовжують роботу і пояснюють, які конкретні заходи були б ефективними для досягнення мети. Їхня задача – уточнити й узгодити конкретний план дій.

III етап. Рефлексія

Після закінчення роботи і презентації проектів усіх груп дайте відгук про кожен проект. Наголосіть на сильних сторонах і поставте навідні запитання, які допоможуть покращити слабкі сторони.

Нагадайте учасникам Цілі заняття і попросіть резюмувати, які нові знання і навички вони здобули. Запитайте, чому і для кого це важливо.

Як приклад, можна навести результати проекту сільських школярів, проаналізованого на занятті 1. Учні зібрали підписи і звернулися до місцевої влади. Паралельно, скориставшись допомогою консультaнта, написали проект і виграли невеликий ґрант. Місцева влада передала територію їм у користування. Завдяки ґранту вони купили матеріал для огорожі. Мешканці села дали учням фарби, дерев'яні дошки, старі миски, зношені шини. Батьки взялись до монтажних робіт. Організація, яка працює над захистом довкілля, виділила учням саджанці. На відкриття майданчика запросили всі зацікавлені сторони і представників засобів масової інформації. Представники місцевої влади залишилися дуже задоволені результатом, поговорили з мешканцями і вирішили з власної ініціативи встановити нічне освітлення та – терміново, до виборів – виділити для проекту додаткову територію. Фотографії майданчика наведено в додатку 2.