Заняття 6. Робота дільничної виборчої комісії на «виборах М18»: тренінг

Цілі заняття:

 • 1) ознайомити дітей зі складом, повноваженнями і правилами роботи дільничних виборчих комісій відповідно до законодавчих документів держави про вибори на різних рівнях;
 • 2) ознайомити молодь з порядком організації роботи дільничної виборчої комісії на «виборах М18»;
 • 3) відпрацювати практичні навики дій членів дільничної виборчої комісії на досвіді «виборів М18»;
 • 4) розвивати у дітей навики групової роботи.

Необхідні ресурси і додаткові матеріали:

 • фліпчарт;
 • маркери;
 • скотч;
 • текст присяги члена виборчої комісії (див. додаток 1);
 • реєстраційна форма списку виборців (див. додаток 2);
 • посвідчення члена дільничної виборчої комісії (див. додаток 3);
 • зразок виборчого бюлетеня (див. додаток 5).

Необхідний час: 80 хвилин.

Загальні рекомендації модератору / тренеру

 1. Для того, щоб обрати учнів для роботи в дільничній виборчій комісії (ДВК), можна використовувати кілька варіантів.

Варіант І. Запросити до участі в такому тренінгу лідерів учнівського самоврядування.

Варіант ІІ. Розповісти про гру, яка повністю імітує процес виборів з реальним списком кандидатів (у мери, в парламент, у місцеві органи самоврядування і т. д.), у кожному класі окремо і запросити бажаючих взяти участь у тренінгу, щоб потім вони могли працювати членами дільничної виборчої комісії.

Варіант ІІІ. Провести загальний збір учнів школи, розповісти про гру і запросити бажаючих взяти участь у тренінгу, щоб потім вони могли працювати членами дільничної виборчої комісії.

Ви краще знаєте свій колектив, тому вибирайте найефективніший варіант, головна умова – участь дітей у роботі ДВК має бути абсолютно добровільною.

 1. Важливо, щоб діти розподілили між собою обов'язки членів ДВК і встановили терміни їхнього виконання. Практика показала, що в цей період молодь активно бере участь у конкурсах на створення найкращого агітаційного плаката чи урни для голосування. Відповідне завдання можна доручити секретарю ДВК. Переможцю обов'язково треба вручити приз.
 2. Перед проведенням тренінгу обов'язково приведіть його у відповідність з правилами роботи ДВК у країні.
 3. Якщо в законодавчих документах держави про вибори не прописана процедура складання присяги членами ДВК, тоді її складають за зразком, наведеним у додатку 1.
 4. Оголошення результатів «виборів М18» в Україні у 2015 році, в Грузії і Росії у 2016 році проходило після оголошення результатів офіційних виборів, щоб уникнути звинувачення з боку політиків у використанні думки дітей для маніпуляції дорослими виборцями. В Німеччині результати «виборів М18» оголошують перед результатами офіційних виборів. Рішення в кожній країні залежить від національного контексту.

Хід заняття

І етап. Ознайомлення учнів з правилами роботи ДВК та формування шкільної ДВК (20 хвилин)

Варіант І. Роздайте учням інструкцію з організації роботи ДВК, розроблену і затверджену відповідно до законодавчих документів держави. Розділіть дітей на 4 групи:

 • голова комісії / заступник голови комісії;
 • секретар;
 • члени комісії;
 • спостерігачі.

Роздайте учням аркуші фліпчарту та маркери і попросіть кожну групу розписати свої обов'язки. Аркуші розвішуються на стіні в ряд, і кожна група по черзі знайомить зі своїми обов'язками інших. Запропонуйте дітям визначитися, яку роль вони хотіли б відігравати в ДВК, і шляхом голосування сформуйте комісію. До неї має входити не менше 5 людей.

Варіант ІІ. Самостійно дайте дітям інформацію про повноваження всіх представників виборчої комісії. Діти висловлять побажання щодо своєї ролі і шляхом голосування оберуть голову і заступника голови комісії.

ІІ етап. Розробка покрокової інструкції з діяльності ДВК (30 хвилин)

Інструкції потрібні для того, щоб учні розуміли, що саме, в якому порядку і в які строки необхідно зробити членам ДВК.

Розділіть дітей на 3 групи.

Перша група складає інструкцію, що містить список дій, які члени ДВК повинні виконати до дня виборів:

 • скласти присягу (див. додаток 1);
 • сповістити адміністрацію навчального закладу і потенційних учасників (учнів, студентів, членів гуртків в будинках дитячої творчості тощо) про дату проведення «виборів М18» не пізніше, ніж за 5 днів;
 • визначити відповідального з боку адміністрації школи (заступника директора школи з виховної роботи) за проведення «виборів М18» відповідно до нормативних документів (наказ по школі, лист у відділ управління освіти району міста, розпорядження уповноважених органів влади і т. д.);
 • узгодити з адміністрацією місце роботи (аудиторію), де члени ДВК працюватимуть протягом п'яти днів до виборів «М18»;
 • узгодити з адміністрацією місце проведення виборів (спортзал, хол тощо);
 • надавати всім бажаючим інформаційні флаєри, буклети з виборчою агітацією, політичні програми кандидатів, розвішувати агітаційні плакати;
 • здійснювати зв'язок з Центральною виборчою комісією (ЦВК), яка сформована організаторами проекту «М18» у країні;
 • отримати від ЦВК виборчі бюлетені (див. додаток5) і забезпечити свою виборчу дільницю необхідною кількістю цих бюлетенів, використовуючи ксерокс або принтер;
 • пройти інструктаж із заповнення відривної частини бюлетеня;
 • перевірити наявність урн і кабінок для голосування; якщо вони відсутні, то створити їх самостійно;
 • підготувати реєстраційні форми списку виборців (див. додаток 2);
 • подготувати посвідчення членів ДВК (див. додаток 3);
 • пройти інструктаж із опечатування урн для голосування і з підрахунку голосів;
 • організувати роботу екзит-полу.

Друга група готує інструкцію для роботи в день проведення виборів. Ця робота охоплює:

 • узгодження часу початку і кінця роботи ДВК;
 • організацію процедури голосування на виборчій дільниці (заповнення членами ДВК реєстраційної форми списку виборців, оформлення разом із виборцем відривної частини бюлетеня, передачу бюлетеня зі списком кандидатів виборцю, спостереження за тим, щоб виборець самостійно проголосував у кабінці й опустив свій бюлетень в урну для голосування);
 • організацію роботи спостерігачів;
 • організацію роботи екзит-полу;
 • фіксування порушень в окремому протоколі.

Третя група готує інструкцію для роботи з моменту закриття виборчої дільниці. Ця робота охоплює:

 • організацію підрахунку бюлетенів і голосів у присутності тільки членів ДВК та офіційних спостерігачів;
 • окремий підрахунок недійсних виборчих бюлетенів;
 • складання протоколу (див. додаток 4);
 • передачу протоколу в ЦВК.

III етап. Рефлексія учасників тренінгу (30 хвилин)

Діти сідають у коло, щоб бачити одне одного. Можна використовувати принцип передачі «мікрофона», щоб кожен мав змогу висловитися. Поставте учасникам тренінгу кілька запитань:

 • Наскільки чітке уявлення склалося у Вас про роботу ДВК?
 • Що, на Вашу думку, буде найскладнішим – процес підготовчої роботи до виборів чи сам день виборів? Чому?
Джерела
 1. Методичні рекомендації // М18: [сайт]. URL: https://m18.org.ua/metodichni-materiali/proekt-vibori-dlya-ditej-i-molodi-2015/metodichni-rekomendatsiji.html (дата посилання: 10.10.2017).
 2. Порядок організації роботи та ведення діловодства у виборчих комісіях з місцевих виборів: Додаток до постанови Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 228. URL: http://vyborkom.org/kb/article.php?id=363 (дата посилання: 10.10.2017).
 3. U18: [сайт]. URL: http://www.u18.org/willkommen/ (дата посилання: 10.10.2017).
Додаток 1

Присяга

члена дільничної виборчої комісії *

_________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

в рамках проекту «М18»

Я,____________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

беручи на себе повноваження члена виборчої комісії в рамках проекту «М18» і усвідомлюючи високу відповідальність перед своїм народом, присягаю додержуватися Конституції та законів країни, чесно і старанно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян своєї країни.

Враховуючи особливості голосування ___________ 20__ року в рамках проекту «М18», беру на себе зобов'язання не розголошувати результати цих виборів до моменту офіційного оголошення результатів голосування на виборах ___________ 20__ року.

Дата____________ Підпис___________

* Написана учнями.

Додаток 2

Бланк реєстраційної форми списку виборців

 

П. І. Б.

Район

Навчальний заклад

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Написана учнями.

Додаток 3

Зразок посвідчення представника виборчої комісії (без фото)

 

Вибори ______________________ в рамках проекту «М18»

 

ПОСВІДЧЕННЯ №__

______________________________________________________________

(П. І. Б.)

______________________________________________________________

(голова, заступник голови, секретар, член комісії)

дільничної виборчої комісії з виборів  _____________________________

в рамках проекту «М18»

______________________________________________________________

(назва навчального закладу)

Голова учнівського самоврядування

«___»_________2015р. ____________________ ______________________

                Підпис   Прізвище, ініціали

Чинне за наявності документа, що посвідчує особу

Додаток 4

ПРОТОКОЛ

дільничної виборчої комісії за результатами голосування на виборах ______________________________________

Виборчий округ ­­­­­­_____________________________________________­____­

(район)

Виборча дільниця  _______________________________________________

(назва школи)

В результаті підрахунку голосів дільнична виборча комісія постановила:

 1. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, – ____.
 2. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, – ____ (встановлюється шляхом підрахунку бюлетенів, виявлених у виборчих урнах).
 3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними, – ___.

 

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата


Кількість голосів, відданих за кандидата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії___________ _____________________

(підпис)                          (прізвище, ініціали)

Заступник голови комісії ________________________________________

Секретар комісії  _______________________________________________

Члени комісії __________________________________________________

«___»__________ ______

                (дата складання протоколу)

 

Додаток 5

Зразок виборчого бюлетеня

ЧЕРГОВІ ВИБОРИ ______________________________________________

(вид виборів, назва виборів, дата проведення)

КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН

Виборча дільниця №_________________________________

(назва школи, дитячого центру і т.п.)

 

Номер, під яким виборця внесено до списку виборців на дільниці

Підпис виборця, який отримує виборчий бюлетень

П. І. Б. члена дільничної виборчої комісії, який видає виборчий бюлетень

Підпис члена дільничної виборчої комісії, який видає виборчий бюлетень

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (лінія відриву)

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Виборча дільниця №_________________________________

(назва школи, дитячого центру і т.п.)

!

Поставте відмітку «плюс» (+) або іншу, яка засвідчить ваше волевиявлення, у квадраті навпроти імені кандидата, за якого ви голосуєте

 

 

1

 

П. І. Б. (кандидата), дата народження, громадянство, освіта, членство в політичній партії, адреса проживання

2

 

П. І. Б. (кандидата), дата народження, громадянство, освіта, членство в політичній партії, адреса проживання

3

 

П. І. Б. (кандидата), дата народження, громадянство, освіта, членство в політичній партії, адреса проживання