Заняття 5. Аналізуємо передвиборчі програми кандидатів

Цілі заняття:

 • 1) допомогти учасникам усвідомити, чому вміння аналізувати передвиборчі програми кандидатів, які беруть участь у політичних виборах, має таке велике значення;
 • 2) навчити їх оцінювати програми кандидатів і допомогти набути відповідні навички і досвід.

Необхідні ресурси і додаткові матеріали:

 • дошка, фліпчарт тощо;
 • проектор;
 • ноутбук;
 • відеоматеріал [1; 2; 3; 4].

Необхідний час: 45–60 хвилин, залежно від того, покажете Ви весь відеоматеріал чи тільки експеримент Аша.

Загальні рекомендації модератору / тренеру

 • Якщо Ви маєте відповідний досвід і навик, рекомендовано провести експеримент Аша під час заняття.
 • Якщо не встигнете показати всі відеоролики, попросіть учасників подивитися їх після заняття вдома; рекомендовано разом обговорити переглянутий матеріал на наступній зустрічі.

Терміни

Передвиборча програма – концептуальний документ, оприлюднений кандидатом або виборчим об'єднанням (політичною партією) під час виборчої кампанії або незадовго до її початку, який порушує найактуальніші проблеми розвитку країни (регіону, території, населеного пункту) і пропонує шляхи їхнього вирішення.

Конформізм (від пізньолат. conformis – «подібний, відповідний») – зміна в поведінці або думці людини під впливом реального чи уявного тиску з боку іншої людини або групи людей.

Критерій (давньогрецьк. κριτήριον – «здатність розрізнення, засіб судження, мірило») – ознака, підстава, правило прийняття рішення щодо оцінки чого-небудь на відповідність висунутим вимогам (мірі).

Хід заняття

I етап. Виклик (провокування)

Знайомимо учасників з цілями заняття. Запитайте, як часто їм доводиться вибирати. Попросіть навести приклади. За потреби допоможіть навести приклади з повсякденного життя, як-от: що одягнути, яким транспортом їздити, як розподілити справи і т. д. Запитайте, за якими ознаками вони роблять вибір, на що звертають увагу. Відповіді запишіть на дошці.

Запитайте, як часто вони знають (усвідомлюють), чому саме зробили той чи інший вибір.

Поцікавтеся в учасників, якою мірою вони відчувають себе під впливом інших, коли роблять вибір. Щоб продемонструвати вплив конформізму, покажіть експеримент Аша  «Ефект натовпу. Хіба ти баран?» [4]; якщо з якоїсь причини це неможливо, перекажіть зміст експерименту.

Поясніть, що конформізм впливає не тільки на дітей, і покажіть відеотест «Біла і чорна пірамідка» [3].

Вплив інших добре видно у відеофільмах «Соціальний експеримент» [2] і «Цікавий соціальний експеримент. Психологія натовпу» [1]; покажіть їх.

II етап. Контруювання знань

Поясніть учасникам, що у процесі політичних виборів ми можемо користуватися передвиборчими програмами кандидатів. Запитайте, чи мають вони подібний досвід, і якщо так, то на що звертали увагу, оцінюючи програми та приймаючи рішення щодо вибору кандидата.

Поясніть учасникам, що критерії оцінювання програм у людей неоднакові і що кожен, приймаючи рішення, сам вибирає, на що звернути увагу.

Учасники отримують завдання: впродовж 5 хвилин придумати і відзначити для себе 3-5 критеріїв, на які вони звертатимуть увагу під час розгляду передвиборчих програм. Після закінчення індивідуального етапу протягом наступних 5 хвилин учасники обмінюються думками у парах і узгоджують 3-5 спільних критеріїв. Після цього протягом 15 хвилин вже 4 чи 6 учасників обмінюються думками й узгоджують 3-5 спільних критеріїв. Кожна група пише свої критерії на фліпчарті і робить презентацію.

Після презентації треба виділити спільні та відмінні критерії. Запитайте учасників, чи не було у них критеріїв, які не потрапили у презентацію, але, на їхню думку, важливі. За наявності таких критеріїв додайте їх до загального списку.

Якщо учасники таких критеріїв не назвали, за допомогою навідних запитань спонукайте їх замислитися про критерії, вказані нижче:

 • Наскільки програма збігається з моїми інтересами або інтересами моїх близьких?
 • Наскільки програма реалістична або досяжна?
 • Наскільки переконливими є шляхи і засоби досягнення наведених у програмі цілей?
 • Чи має кандидат достатні навички й особисті дані, щоб здійснити свою програму?

Поясніть, що кількість критеріїв також індивідуальна і деяким виборцям досить тільки одного критерію; інші натомість вимогливіші, але це їхнє право.

Запитайте учасників, наскільки було б зручніше зробити вибір, якби була можливість "виміряти" програму і поставити конкретні бали. Поясніть, що існує конкретна техніка, яка допоможе зробити вибір, зокрема, й у повсякденній ситуації, (наприклад, при купівлі одягу, при виборі місця відпочинку і т. д.).

Поясніть учасникам, що зазвичай деякі критерії можуть бути набагато більш значущими, ніж інші, а тому кожен критерій має свою «вагу» (значущість). Це дуже суб'єктивно, і навіть дуже близькі люди міркують по-різному. Кожен може виміряти програму для себе – порахувати, скільки балів набрала конкретна програма особисто для нього, і зробити остаточний вибір, опираючись на ці дані.

Щоб створити зразок, за допомогою учасників заповніть на дошці таблицю, подібну до таблиці 1:

 • в другу колонку запишіть критерії, які для вас важливі;
 • в третій колонці проставте бали від 1 до 5 відповідно до того, наскільки важливим Ви вважаєте критерій (визначте його «вагу»);
 • в четвертій колонці проставте бали від 1 до 5 відповідно до того, наскільки програма задовольняє цей критерій;
 • в п’ятій колонці перемножте бали з третьої та четвертої колонок і підсумуйте отримані підсумкові бали всіх критеріїв.

Таблиця 1

Оцінка передвиборчої програми (в балах)

Критерій

 

Вага/значення критерію

 

Ступінь відповідності програми вимогам критерію

Підсумковий бал

1

Програма збігається з моїми інтересами або інтересами моїх близьких

5

3

15

2

Програма реалістична і досяжна

4

3

12

3

.................................

2

5

10

4

.................................

3

4

12

 

Сума

49

 

Наприклад: якщо, на Вашу думку, дуже важливо, щоб програма збігалася з Вашими інтересами або інтересами Ваших близьких (враховувала їх), критерій матиме максимальну вагу, тобто 5 балів, а якщо конкретна програма задовольняє зазначену вимогу не повністю, поставте їй за цим критерієм середню оцінку – 3 бали.

Роздайте учасникам індивідуально адаптовані передвиборчі програми, де не вказано, кому вони належать. Програми можуть повторюватися, але бажано, щоб однакові були не у всіх. Можна скористатися тільки тими частинами програм, які охоплюють молодіжні питання. Підходять також старі програми. Однакові програми позначте однаковими символами або кольорами. Попросіть учасників оцінити програму за двома критеріями і порахувати суму балів. Критерії вони вибирають самостійно, можна використовувати й ті, які вже написані на дошці.

Рекомендовано і бажано, щоб учасники самі підрахували не тільки суму балів програми відповідно до своєї оцінки критеріїв, а й максимально можливу суму і порівняли ці дві суми. Для цього треба просто перемножити максимальні бали за «вагу» критерію і ступінь відповідності програми критерію, а результат помножити на кількість критеріїв. У випадку нашої таблиці 1 це буде:

4 критерії × 5 балів × 5 балів = 100 балів.

Якщо критеріїв буде тільки 2, тоді:

2 критерії × 5 балів × 5 балів = 50 балів.

Дайте учасникам на це завдання 10 хвилин і потім за їхніми даними запишіть на дошці результати кожної програми. Наприклад: програма А набрала 13, 25, 19 і 23 бали. Виявиться, що бали зовсім не однакові. Запитайте учасників, чому, на їхню думку, результати вийшли такі різні? Поцікавтеся, які запитання вони поставили б відповідним кандидатам.

Поясніть учасникам, що під час реальних виборів вони подібним чином можуть розглянути й інші програми і зробити свідомий та аргументований вибір.

III етап. Рефлексія

Наприкінці заняття поставте учасникам запитання:

 • Чому так важливо аналізувати програми кандидатів?
 • Кому це принесе користь?
 • Яка буде користь для суспільства? Для кандидатів? Для Вас?
 • Як і де Вам згодяться знання і навички, які Ви здобули на заняттях?

Нагадайте учасникам Цілі заняття і попросіть резюмувати, які нові знання і навички вони здобули.

 

Джерела
 1. Интересный социальный эксперимент: Психология толпы (Цікавий соіальний експеримент: Психологія мас) : [фільм] // Youtube : [сайт]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=eSR4Rdu02w8 (дата посилання: 10.10.2017).
 2. Крутезний (крутейший) соціальний експеримент, який показує, як люди перетворюються на стадо : [фільм] // Youtube : [сайт]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=OGYPN_GJuT0&feature=youtu.be (дата посилання: 10.10.2017).
 3. Тест «Белая и черная пирамидка»: дети + взрослые – манипуляция сознанием («Біла і чорна пірамідка» : діти + дорослі – маніпуляція свідомістю) : [фільм] // Youtube : [сайт]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=g2K4rOfdHqc (дата посилання: 10.10.2017).
 4. Эффект толпы: Психологический эксперимент : Разве ты баран? Смотри! (Ефект мас : Психологічний експеримент : Хіба ти баран? Дивись!): [фільм] // Youtube : [сайт]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=TRg3GlXghrM (дата посилання: 10.10.2017).