Передмова

Питання формування та розвитку молодіжної політики є стратегічним практично для кожної країни. Молодіжний департамент Директорату демократичного громадянства та участі Ради Європи визначив три пріоритетні напрямки своєї діяльності в 2016-2017 роках:

 • просування демократичного громадянства через інноваційні форми участі (електронні форми участі молоді у підтримці прав людини в Інтернеті; сприяння реальному впливу молоді на процеси прийняття рішень, зокрема, участь у прийнятті рішень на місцевому і регіональному рівнях; формування компетентностей для демократичного громадянства; сприяння участі молоді у формальній освіті);
 • розвиток самостійності молодих людей і їхній доступ до своїх прав (перехід молодих людей до самостійності через підхід, заснований на правах; доступ молоді до своїх прав і здійснення їх через діяльність; надання знань і можливостей для боротьби з формами дискримінації; набуття компетентностей через неформальне навчання);
 • сприяння розвитку інклюзивних і мирних суспільств (побудова мирного і міжкультурного діалогу шляхом неформального навчання та формальної освіти; боротьба з насильницьким екстремізмом; соціальна інтеграція мігрантів, молодих біженців, меншин та вразливих груп; підтримка молодіжних громадських організацій у конфліктних регіонах; зміцнення тісних зв'язків з відповідними головними гравцями в галузі молодіжної політики на глобальному рівні) [1].

Це стало відповіддю європейської спільноти на головні виклики сучасного суспільства – низький рівень громадянської свідомості і соціальну відчуженість населення, політичну апатію молоді, низький рівень мотивації щодо усвідомленого й активного впливу на політичне і соціальне життя суспільства на місцевому і регіональному рівнях, зростання рівня нетерпимості, ксенофобії, проявів дискримінації, порушення прав людини.

Щоб навчити молодь бути відповідальними громадянами, які засвоїли демократичні цінності, треба в усіх освітніх закладах (формальної та неформальної освіти) створити умови й атмосферу, які відповідали б цим цінностям. Необхідно через освіту, інноваційні та інтерактивні методи навчання зміцнювати демократичне громадянство – дати молоді можливість відігравати активну роль у зміцненні громадянського суспільства, вчити її знаходити способи відповідати на виклики, з якими вона стикається, приймати рішення і реалізовувати власні очікування. Важливу мотивуючу роль у галузі громадянської та політичної освіти відіграють громадські організації.

У 2015 році було розпочато міжнародний проект «Ми можемо більше!», який реалізовувався громадськими організаціями DRA e.V. (Берлін, Німеччина) [2] і «Агенцією розвитку освітньої політики (Київ, Україна) [3] за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. Метою проекту було підвищення громадянської активності молоді, формування демократичної і політичної культури молодого покоління в Україні. В рамках проекту напередодні місцевих виборів вперше відбулися вибори М18 для української молоді віком до 18-ти років. Для представників молодіжних громадських організацій проводилися освітні візити до Німеччини та тренінги. «Вибори М18» проходили як імітація реальних виборів за аналогією з міжнародною програмою освіти «Under 18» [4]. Ця програма реалізується в Німеччині з 1996 року і передбачає залучення дітей та молоді віком до 18 років до виборів шляхом імітації виборчого процесу напередодні справжніх виборів для дорослих. Створений в рамках проекту сайт www.m18.org.ua [5] служить платформою для обміну методичними матеріалами по проведенню «виборів М18», корисною інформацією, новинами і відгуками ЗМІ про діяльність проекту.

В 2016 році проект продовжив свою діяльність також у Росії та Грузії під назвою «Ми можемо більше! – За розвиток громадянської активності молоді в регіонах України, Росії і Грузії», зросло число міжнародних партнерів. У Грузії і Росії також пройшли «вибори М18», інформацію про які можна знайти на сайті www.M18.org.ua. В Україні були проведені три регіональні тренінги для мультиплікаторів, які створили національну мережу М18 і реалізували в регіонах низку партисипативних соціальних проектів з молоддю. Проекти взяли участь у всеукраїнському конкурсі. Його результати були представлені в Києві на першому в Україні дитячо-юнацькому форумі «М18: Ми можемо більше!», який відбувся 29 жовтня 2016 року в Київській міській раді [6]. В основу проведення заходу ліг формат молодіжного форуму «Berliner Jugendforum» [7], який раніше щорічно проходив у Парламенті Берліна, а зараз проводиться на відкритих майданчиках міста.

«Вибори М18» та молодіжний форум – це інноваційні інтерактивні форми роботи з молоддю для країн Східної Європи, тому організатори проекту прийняли рішення у 2017 році в рамках проекту «Ми можемо більше! – За розвиток громадянської активності дітей та молоді у Східній Європі» написати методичний посібник, до якого увійде низка найкращих практик роботи з молоддю у галузі громадянської та політичної освіти. За розробку методичного посібника M18 взялася команда експертів у сфері громадянського виховання з Німеччини, Грузії, Росії та України.

Методичний посібник «Ми можемо більше! За розвиток громадянської активності дітей та молоді у Східній Європі» розроблено як практичне знаряддя для вчителів, представників молодіжних і просвітницьких громадських організацій, які займаються громадянським вихованням і політологічною просвітою. Були відібрані найкращі методики з урахуванням знань про ціннісні уявлення молоді, які можуть бути ефективними в умовах різних країн.

 Матеріали посібника можна використовувати в позакласній і позашкільній роботі. Спрямованість на систему позашкільної освіти та діяльність неурядових організацій, які працюють з дітьми та молоддю, не виключає використання посібника у школах та інших освітніх установах як методичних матеріалів для вчителів і вихователів у вигляді окремих уроків або факультативних занять.

Представлені практики основані на підході партнерської взаємодії всіх учасників освітнього процесу і спрямовані на формування громадянської компетентності у молоді, на залучення молодих людей до суспільного життя на місцевому і регіональному рівнях, на формування у них активної громадянської позиції. Громадянську активність молоді ми загалом уявляємо як:

 

 • діяльність молоді і молодіжних соціальних груп, спрямовану на зміну і розвиток як громадянського суспільства, так і всього суспільства в цілому;
 • участь у різних громадських неурядових і некомерційних структурах;
 • доступ до своїх прав і їхня реалізація;
 • соціально значущі дії у повсякденному житті людей.

Така діяльність формує і зміцнює громадянські цінності й участь (партиcипацію) молоді.

Автори посібника повністю підтримують гендерну рівність учасниць і учасників освітнього процесу і переконливо просять вчителів та модераторів під час роботи з молоддю використовувати у зверненні до гендерно змішаної групи конструкції: «учасники та учасниці», «хлопці і дівчата». В тексті посібника слова «учасник(и)», «модератор(и)», «ведучий(і)» тощо позначають осіб будь-якої статі – для описаних ситуацій важлива не стать, а дії людей як учасників навчального процесу. Однак у діалозі з конкретним учасником чи конкретною учасницею, при зверненні до конкретної групи, формулювання мають точно відображати гендерну характеристику адресатів.

 

Методичний посібник складається з трьох розділів:

Перший розділ «Вчимося грамотно вибирати владу» охоплює низку занять, присвячених підготовці дітей та молоді до усвідомленого залучення до політичного життя суспільства і до участі у виборах, та ознайомлює з методикою підготовки і проведення «виборів М18», організацією діяльності виборчих дільниць і процесу голосування.

Другий розділ «Впливаємо на прийняття рішень і відстоюємо інтереси суспільства» розкриває нові формати молодіжної партисипації, як-от Дитячо-юнацький форум М18, а також можливості реалізації молодіжних партисипативних проектів із залученням місцевої громади.

У третьому розділі «Вдосконалюємо себе» подано набір методик, націлених на розуміння й утвердження прав людини, подолання стереотипів і побудову мирного та міжкультурного діалогу.

Представлені методичні розробки пройдуть апробацію в Грузії, Німеччині, Росії та Україні протягом листопада 2017 – квітня 2018 рр. У кінцеву версію методичного посібника «Ми можемо більше! За розвиток громадянської активності дітей та молоді у Східній Європі» інтегрується регіональний досвід, найефективніші методи і пропозиції щодо покращення курсу, рекомендації для організаторів навчання (ГО, освітні установи, державні інститути). Автори посібника будуть вдячні за відгуки та рекомендації щодо вдосконалення представлених методик усім, хто реалізовуватиме їх на практиці з молоддю. Прохання надсилати свої побажання на електронну пошту авторів, яка вказана в інформації про авторів. Дякуємо Вам за співпрацю!

Джерела
 1. Priorities of the Council of Europe’s Youth Sector 2016–2017. URL:https://rm.coe.int/16802e59bc (дата посилання: 25.10.2017).
 2. DRA: [сайт]. URL:  https://www.austausch.org/home/ (дата обращения: 25.10.2017).
 3. Агенція розвитку освітньої політики : [сайт]. URL:  https://edudevelop.org.ua/ (дата посилання: 25.10.2017).
 4. U18 : [сайт]. URL: http://www.u18.org/willkommen/ (дата посилання: 25.10.2017).
 5. М18 : [сайт]. URL: https://m18.org.ua/ (дата посилання: 25.10.2017).
 6. Київський дитячо-юнацький форум М18 «Меншi 18 – ми можемо бiльше!» : 12 листопада 2017 р. // М18 : [сайт]. URL: https://m18.org.ua/forum-m18.html (дата посилання: 25.10.2017).
 7. Berliner Jugendforum : [сайт]. URL: http://jugendforum.berlin/en/homepage/ (дата посилання: 25.10.2017).
Авторы

Людмила Паращенко, координатор авторського колективу посібника, доктор наук з державного управління, голова правління ГО «Агенція розвитку освітньої політики», директор Київського ліцею бізнесу

Ірина Іванюк, кандидат педагогічних наук, заступник голови ГО «Агенція розвитку освітньої політики», старший науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України